محمد دارابی فر

آلبوم های منتشر شده

آلبوم بیکلام کجاست

آلبوم “کجاست زندگی” دومین آلبوم رسمی محمد دارابی فر مشتمل بر ده قطعه بدون کلام میباشد که در سال ۱۴۰۰ منتشر شد.با توجه به وضعیت فعلی جامعه و توانایی قدرت خرید مردم برای خرید آلبوم حداقل قیمت درنظر گرفته شده اما شما میتوانید جهت حمایت از صاحب اثر با چند خرید این اثر را برای دوستانتان ارسال کنید.

تصاویر

FOLLOW US ON SOCIAL NETWORKS